bottom-arrowclose email formback-arrowCreated with Sketch. location menupdf phone playback-arrowCreated with Sketch.

Contacteer ons

De Vrièrestraat 17-19
B-2000 Antwerpen
(32 3) 248 24 68
+32 497 44 66 52
Contact
Sending

Studieprogramma's

Jazzstudio

De opleiding duurt vijf jaar wanneer je start in het voorbereidend jaar of vier jaar wanneer je kan starten in het eerste jaar.

Indien hij/zij slaagt in de examens op het einde van het jaar krijgt de student een getuigschrift dat bewijst dat hij/zij het jaar met goed gevolg heeft afgelegd.

In het vierde en laatste jaar krijgt de student een diploma uitvoerend musicus  Jazz of Pop, dat specificeert dat hij/zij voldoet aan de eisen van de school.  Daarvoor moet hij/zij slagen in de examens voor alle theoretische en praktische vakken en moet hij een zelf georganiseerd concert brengen van 45 minuten voor een jury en publiek.

Je krijgt van in het begin instrument les, ensemble les, instrument techniek, leesklas en theoretische vakken als harmonie, solfège, gehoorvorming, partijstudie, ritme en jazzgeschiedenis. Later in de opleiding krijg je ook vakken als arrangement, compositie, en stijlensemble.

Tijdens de eerste twee jaren hebben studenten van jazz en pop verschillende vakken gezamenlijk. Daarom is het ook mogelijk om na die periode van richting te veranderen.

Inschrijven

Niveautest

Nieuwe studenten voor het komende schooljaar moeten een niveau test afleggen. Zo wordt geëvalueerd of zij tot het eerste jaar kunnen toegelaten worden. Diegenen die niet slagen, worden doorverwezen naar een voorbereidend jaar. Deze niveau test wordt afgenomen op donderdag 12 september of  donderdag 17 september . Na deze data kan men zich nog wel aanmelden mits er nog plaats is.
De partituren voor de niveau test worden aangevraagd op het secretariaat van Jazzstudio. De niveau test wordt  afgenomen na afspraak.

De niveautest bestaat uit twee delen
1. Een theoretische, schriftelijke test betreffende jazz harmonie, gehoorvorming/solfège
2. De graad van virtuositeit op het instrument

De student kiest drie nummers uit volgende lijst (één standaard, één blues en één bossa):

Standaard

 • Watermelon Man (Herbie Hancock)
 • Autumn Leaves (Johnny Mercer)
 • Een standaard naar keuze

Blues

 • All Blues (Miles Davis)
 • Blue Monk (Thelonious Monk)
 • Een blues naar keuze

Bossa

 • Black Orpheus (Luiz Bonfa)
 • Blue Bossa (KennyDorham)
 • Een bossa naar keuze

Voor zang

 • Summertime (Ira Gershwin)
 • Lullaby of Birdland (George Shearing)

Wanneer je zelf een standaard, blues of bossa kiest moet je de partituren (akkoordenschema en melodie) in drievoud meebrengen.

Van de gekozen nummers worden volgende punten uitgewerkt:

 • Het thema spelen en erover soleren
 • Voor de ritmesectie-instrumenten: instaan voor een degelijke begeleiding.
 • Voor alle melodische instrumenten: de meest voorkomende majeur toonladder kennen en een notie hebben van de drieklanken
 • Voor de zangers bestaat de test uit het brengen van een standaard en een lied naar keuze

Tarieven schooljaar 2024-2025

Tarieven:

Nieuwe studenten betalen voor één schooljaar: 5950,- euro
Studenten die hun tweede jaar les volgen betalen  voor één schooljaar : 5850,- euro
Studenten die hun derde en vierde jaar les volgen betalen voor één schooljaar : 5650,- euro

 

Men schrijft zich in voor het ganse schooljaar. De betalingen gebeuren in twee periodes namelijk bij inschrijving een betaling van € 4000 en voor het tweede semester de betaling van  respectievelijk € 1950,-, 1850,- ,1650,-  tegen 3 januari 2025. Men kan mits aanvraag ook de betalingen spreiden over 10 maanden.( voor info contacteer  het secretariaat) De student gaat een verbintenis aan om zijn schooljaar volledig af te maken en kan slechts in uitzonderlijke gevallen zijn studies stopzetten en moet dit schriftelijk mededelen.

De semesters lopen van 1 oktober tot 2 januari en van 3 januari tot 30 juni.
Tijdens het tweede semester word er een stage georganiseerd  in de maand mei/juni 2024.  Voor de overnachting en de eetmalen zal een bijdrage gevraagd worden van ongeveer € 350 .
Er is eventueel mogelijkheid om nog tijdens het lopende schooljaar zich in te schrijven naargelang de openstaande plaatsen per instrument en niveau.

Inschrijvingsdata

De inschrijvingen ter plaatse starten vanaf woensdag 17 juni tot 1 juli 2024  en van 21 augustus tot eind september .  Men kan zich ook na deze periode komen inschrijven na telefonische afspraak 0497 44 66 52. Men kan zich ook online aanmelden Men neemt dan contact et U op voor de eventuele officiële inschrijving.

Algemene informatie

Aanvang eerste semester:  Dinsdag 1 oktober 2024
Einde eerste semester: zondag 5 januari 2025
Aanvang tweede semester: maandag 7 januari 2025
Einde tweede semester: 30 juni 2025

Bij het begin van het schooljaar worden volgende papieren aan het secretariaat afgegeven:

 • Formulieren voor de trein en of busabonnementen.
 • Twee pasfoto’s, A4 kaft en 10 postzegels

 

Pedagogisch programma 2024-2025

Men krijgt vrijstelling voor leesklas en gehoorvorming/solfège vanaf het behalen van het vereiste niveau.

Voorbereidend jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Muziekgeschiedenis (Jazz/Pop)
Gehoorvorming/solfège
Partijstudie
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Eerste jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Muziekgeschiedenis Jazz/Pop)
Gehoorvorming/solfège
Partijstudie
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Tweede jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Gehoorvorming/Solfège
Songwriting
Productie
Praktijk
Ensemble
Stijlensenmble
Vrij ensemble
Instrument
Instrument techniek
Leesklas
Jam

Derde jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Gehoorvorming/solfège
Songwriting
Productie
Praktijk
Ensemble
Stijlensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Vierde jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Gehoorvorming/solfège
Songwriting
Productie
Praktijk
Ensemble
Stijlensemble
Vrij ensemble
Eindwerk coaching
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 2 keuzevak

Keuzevakken vanaf het tweede jaar

Theorie
Een vak uit de Popstudio
Wereldmuziek, specialisatie Afro-Cubaanse muziektheorie
Praktijk
Stijl ensemble (lijst beschikbaar)
Koor
Trio (3de of 4de jaar)
Een vak uit de Popstudio