Schooljaar 2020-2021

Je inschrijving voor de dagopleiding gebeurt in 2 stappen:

 1. Eerst vul je online het formulier tot aanvraag voor inschrijving in. Daarna kan je het officiële inschrijvingsformulier invullen , handtekenen en terug sturen samen met het huishoudelijk reglement (ook handtekenen):
  • Je kan dit formulier online terugmailen.
  • Je kan dit formulier via post naar ons versturen.
  • Je kan je eventueel ook ter plaatse komen inschrijven.
 2. Vervolgens wordt je uitgenodigd om je dossier te vervolledigen en ontvang je een afspraak voor de niveautest.

Voor de afwerking van jou dossier is het volgende vereist:

 1. Definitieve inschrijving
 2. Betalingsformaliteiten  bespreken
 3. Kopie: Identiteitskaart
 4. 2 pasfoto’s
 5. Kinderbijslagformulier (P7) aan te vragen bij je kinderbijslagfonds.
Inschrijving Jazzstudio

Vragen

Gegevens

Thuis

Kot

Tot slot

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze lessen of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan heeft Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Vzw Tritonus alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Vzw Tritonus (Jazz-popstudio), zal Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer.
Sending