Schooljaar 2024-2025

Je inschrijving voor de dagopleiding gebeurt in 2 stappen:

 1. Eerst vul je online het formulier tot aanvraag voor inschrijving in.
  • Je kan dit formulier online terug mailen.
  • Je kan dit formulier via post naar ons versturen.
  • Je kan je eventueel ook ter plaatse komen inschrijven.
 2. Vervolgens wordt je uitgenodigd om je dossier te vervolledigen en ontvang je een afspraak voor de niveau test.

Voor de afwerking van jou dossier is het volgende vereist:

 1. Definitieve inschrijving
 2. Betalingsformaliteiten  bespreken
 3. Kopie: Identiteitskaart
 4. 2 pasfoto’s
 5. Kinderbijslag formulier (P7) aan te vragen bij je kinderbijslag fonds.( enkel voor Waalse en Brussels gewest)
Inschrijving Popstudio

Vragen

Gegevens

Thuis

Kot

Tot slot

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze lessen of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan heeft Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Vzw Tritonus alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Vzw Tritonus (Jazz-popstudio), zal Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer.
Sending