bottom-arrowclose email formback-arrowCreated with Sketch. location menupdf phone playback-arrowCreated with Sketch.

Contacteer ons

De Vrièrestraat 17-19
B-2000 Antwerpen
(32 3) 248 24 68
+32 497 44 66 52
Contact
Sending

Studieprogramma's

Popstudio

De opleiding duurt vijf jaar wanneer je start in het voorbereidend jaar of vier jaar wanneer je kan starten in het eerste jaar.

Indien hij/zij slaagt in de examens op het einde van het jaar krijgt de student een getuigschrift dat bewijst dat hij/zij het jaar met goed gevolg heeft afgelegd.

In het vierde en laatste jaar krijgt de student een diploma uitvoerend musicus  Jazz of Pop, dat specificeert dat hij/zij voldoet aan de eisen van de school.  Daarvoor moet hij/zij slagen in de examens voor alle theoretische en praktische vakken en moet hij een zelf georganiseerd concert brengen van 45 minuten voor een jury en publiek.

Je krijgt van in het begin instrumentles, ensembleles, instrumenttechniek, leesklas en theoretische vakken als harmonie, solfege, gehoorvorming, partijstudie, ritme en popgeschiedenis. Later in de opleiding krijg je ook vakken als songwriting, opname/productie en stijlensemble.

Tijdens de eerste twee jaren hebben leerlingen van jazz en pop verschillende vakken gezamenlijk. Daarom is het ook mogelijk om na die periode van richting te veranderen.

Inschrijven

Niveau test

Wij hanteren deze test niet als een toelatingsproef!
Een niveau test is een manier voor ons om te bepalen in welk jaar wij de student het best plaatsen. De eerste niveau test wordt afgenomen op 12 september ,de tweede niveau test op  17 september  (men kan deelnemen aan deze niveau test enkel na inschrijving). Men kan zich na deze periode nog altijd inschrijven, mits er plaats is.

Iedereen wordt toegelaten in de school, maar afhankelijk van deze niveautest wordt u in een Voorbereidend of in een Eerste Jaar of in een welbepaalde niveau geplaatst (afhankelijk van het vak).

De partituren voor de niveau test worden aangevraagd op het secretariaat van Popstudio.

De niveau test bestaat uit twee delen:
1. Een theoretische, schriftelijke test betreffende harmonie en mondelinge test van gehoorvorming en solfège (akkoorden, toonladders, analyseren van een stuk, modi enz..)
2. Een praktische test afgenomen door de leerkracht van desbetreffend instrument

De student bereid volgende nummers voor uit volgende lijst

  • Get Lucky (Daft Punk)
  • Give Me One Reason (Tracy Chapman)
  • Stand by Me (Ben.E. King)

Partituren kunnen gedownload worden.

Tarieven schooljaar 2024-2025

Tarieven:

Nieuwe studenten betalen voor één schooljaar: 5950,- euro
Studenten die hun tweede jaar les volgen betalen  voor één schooljaar : 5850,- euro
Studenten die hun derde jaar les volgen betalen voor één schooljaar : 5650,- euro
Studenten die hun vierde of meer jaar les volgen betalen voor één schooljaar: 5650,- euro

Men schrijft zich in voor het ganse schooljaar. De betalingen gebeuren in twee periodes namelijk bij inschrijving een betaling van € 4000 en voor het tweede semester de betaling van  respectievelijk € 1950,-, 1850,- ,1650,-  tegen 2 januari 2025. Men kan mits aanvraag ook de betalingen spreiden over 10 maanden.( voor info contacteer  het secretariaat)

De student gaat een verbintenis aan om zijn schooljaar volledig af te maken en kan slechts in uitzonderlijke gevallen zijn studies stopzetten en moet dit schriftelijk mededelen.

De semesters lopen van 1 oktober tot 5 januari en van 6 januari tot 30 juni.

Tijdens het tweede semester wordt er een stage georganiseerd tijdens de maand  mei of juni 2025.

Voor de overnachting en de eetmalen zal een bijdrage gevraagd worden van ongeveer € 350 per periode.
Er is eventueel mogelijkheid om nog tijdens het lopende schooljaar zich in te schrijven naargelang de openstaande plaatsen per instrument en niveau.

Inschrijvingsdata

De inschrijvingen ter plaatse starten vanaf maandag 17 juni tot 1 juli  en van 21 augustus tot eind september  .  Men kan zich na deze data nog inschrijven na telefonische afspraak 0497 44 66 52. Men kan zich ook online inschrijven .

Algemene informatie

Aanvang eerste semester: Dinsdag 1 oktober 2024
Einde eerste semester: Zondag 5 januari 2025
Aanvang tweede semester: Maandag 6 januari 2025
Einde tweede semester: 30 juni 2025

Bij het begin van het schooljaar worden volgende papieren aan het secretariaat afgegeven:

  • Kinderbijslag alleen voor de Waalse en Brusselse gewest
  • Formulieren voor de trein en of busabonnementen.
  • Twee pasfoto’s

! Een lesuur bestaat uit 45 minuten

Pedagogisch programma 2024-2025

Men krijgt vrijstelling voor leesklas en gehoorvorming/solfège vanaf het behalen van het vereiste niveau.

 

Voorbereidend jaar

Theorie,

Harmonie,

Ritmeklas,

Muziekgeschiedenis (Jazz/Pop),

Gehoorvorming/solfège,

Partijstudie,

[/table]

Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Eerste jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Muziekgeschiedenis (Jazz/Pop)
Gehoorvorming/solfège
Partijstudie
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Tweede jaar

Theorie
Harmonie
Stijlklas
Gehoorvorming/solfège
Songwriting
Initiatie Producing/opnametechniek
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Derde jaar

Theorie
Toegepaste harmonie
Stijlklas
Songwriting/arrangement
Initiatie Producing/opnametechniek
Gehoorvorming/solfège
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Vierde jaar

Theorie
Toegepaste harmonie
Stijlklas
Voorbereiding en begeleiding eindwerk
Songwriting/arrangement
Initiatie Producing/opnametechniek
Gehoorvorming/solfège
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Keuzevakken vanaf het tweede jaar

Praktijk
Stijl ensemble jazz, Cubaanse, … of koor
DJ-Scratching*
Workshops music business/management

*Mits voldoende inschrijvingen