bottom-arrowclose email formback-arrowCreated with Sketch. location menupdf phone playback-arrowCreated with Sketch.

Contact us

De Vrièrestraat 17-19
B-2000 Antwerpen
(32 3) 248 24 68
+32 497 44 66 52
Contact
Sending

Curriculum

Popstudio

De opleiding duurt vijf jaar wanneer je start in het voorbereidend jaar of vier jaar wanneer je kan starten in het eerste jaar.

Indien hij/zij slaagt in de examens op het einde van het jaar krijgt de student een getuigschrift dat bewijst dat hij/zij het jaar met goed gevolg heeft afgelegd.

In het vierde en laatste jaar krijgt de student een diploma uitvoerend musicus  Jazz of Pop, dat specificeert dat hij/zij voldoet aan de eisen van de school.  Daarvoor moet hij/zij slagen in de examens voor alle theoretische en praktische vakken en moet hij een zelf georganiseerd concert brengen van 45 minuten voor een jury en publiek.

Je krijgt van in het begin instrumentles, ensembleles, instrumenttechniek, leesklas en theoretische vakken als harmonie, solfege, gehoorvorming, partijstudie, ritme en popgeschiedenis. Later in de opleiding krijg je ook vakken als songwriting, opname/productie en stijlensemble.

Tijdens de eerste twee jaren hebben leerlingen van jazz en pop verschillende vakken gezamenlijk. Daarom is het ook mogelijk om na die periode van richting te veranderen.

Admissions

Niveau test

Wij hanteren deze test niet als een toelatingsproef!
Een niveau test is een manier voor ons om te bepalen in welk jaar wij de student het best plaatsen. De eerste niveau test wordt afgenomen op 12 september  vanaf 13.00 uur,de tweede niveau test op donderdag 19 september om 10.00 uur (men kan deelnemen aan deze niveau test enkel na inschrijving). Men kan zich na deze periode nog altijd inschrijven, mits er plaats is.

Iedereen wordt toegelaten in de school, maar afhankelijk van deze niveautest wordt u in een Voorbereidend of in een Eerste Jaar of in een welbepaalde niveau geplaatst (afhankelijk van het vak).

De partituren voor de niveau test worden aangevraagd op het secretariaat van Popstudio.

De niveau test bestaat uit twee delen:
1. Een theoretische, schriftelijke test betreffende harmonie en mondelinge test van gehoorvorming en solfège (akkoorden, toonladders, analyseren van een stuk, modi enz..)
2. Een praktische test afgenomen door de leerkracht van desbetreffend instrument

De student bereid volgende nummers voor uit volgende lijst

  • In the Midnight Hour
  • Go your Own Way
  • Long Train Runnin’

Partituren kunnen gedownload worden.

Tarieven schooljaar 2019-2020

Voorbereidend jaar
€ 3900 voor volledige schooljaar

Eerste jaar
€ 3900 voor volledige schooljaar

Tweede jaar
€3900 voor volledige schooljaar

Derde jaar
€3900 voor volledige schooljaar

Vierde jaar
€3900 voor volledige schooljaar

Men schrijft zich in voor het ganse schooljaar. De betalingen gebeuren in twee periodes namelijk bij inschrijving een betaling van € 2000 en voor het tweede semester de betaling van € 1900 tegen 5 januari 2020. De student gaat een verbintenis aan om zijn schooljaar volledig af te maken en kan slechts in uitzonderlijke gevallen zijn studies stopzetten en moet dit schriftelijk mededelen.

De semesters lopen van 1 oktober tot 6 januari en van 7 januari tot 30 juni.
Tijdens het tweede semester worden er stages georganiseerd. Voor de overnachting en de eetmalen zal een bijdrage gevraagd worden van ongeveer € 280 per periode.
Er is eventueel mogelijkheid om nog tijdens het lopende schooljaar zich in te schrijven naargelang de openstaande plaatsen per instrument en niveau.

Inschrijvingsdata

De inschrijvingen ter plaatse starten vanaf maandag 19 augustus 2019 .  Men kan zich inschrijven telkens van 10:00-12:00 op,maandag, dinsdag en donderdag of na telefonische afspraak 0497 44 66 52.  augustus.  Men kan zich ook online inschrijven voor of na 19 augustus.

Algemene informatie

Aanvang eerste semester: Dinsdag 1 oktober 2019
Einde eerste semester: Zondag 5 januari 2020
Aanvang tweede semester: Maandag 6 januari 2020
Einde tweede semester: 30 juni 2020

Bij het begin van het schooljaar worden volgende papieren aan het secretariaat afgegeven:

  • Kinderbijslag papieren van het kinderbijslagfonds (voor diegene die in aanmerking komen voor kinderbijslag).Formulier P7
  • Formulieren voor de trein en of busabonnementen.
  • Twee pasfoto’s, A4 kaft en 10 postzegels

! Een lesuur bestaat uit 45 minuten

Pedagogisch programma 2019-2020

Men krijgt vrijstelling voor leesklas en gehoorvorming/solfège vanaf het behalen van het vereiste niveau.

Voorbereidend jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Inleiding tot muziek beluisteren
Gehoorvorming/solfège
Partijstudie
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Eerste jaar

Theorie
Harmonie
Ritmeklas
Popgeschiedenis
Gehoorvorming/solfège
Partijstudie
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam

Tweede jaar

Theorie
Harmonie
Stijlklas
Gehoorvorming/solfège
Songwriting
Initiatie Producing/opnametechniek
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Derde jaar

Theorie
Toegepaste harmonie
Stijlklas
Songwriting/arrangement
Initiatie Producing/opnametechniek
Gehoorvorming/solfège
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Vierde jaar

Theorie
Toegepaste harmonie
Stijlklas
Voorbereiding en begeleiding eindwerk
Songwriting/arrangement
Initiatie Producing/opnametechniek
Gehoorvorming/solfège
Praktijk
Ensemble
Vrij ensemble
Instrument
Leesklas
Instrument techniek
Jam
+ 1 keuzevak

Keuzevakken vanaf het tweede jaar

Praktijk
Stijl ensemble jazz, Cubaanse, … of koor
DJ-Scratching*
Workshops music business/management

*Mits voldoende inschrijvingen