1.Algemeen

Tritonus Vzw (jazz-popstudio), met maatschappelijke zetel te De Vrièrestraat 17/19, 2000 (ondernemingsnummer 0443.366.214) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Tritonus Vzw (jazz-popstudio) wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Tritonus Vzw (jazz-popstudio) wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Tritonus Vzw (jazz-popstudio) vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Tritonus Vzw (jazz-popstudio) verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Tritonus Vzw (Jazz-popstudio) nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen.

2.Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3.Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Vzw Tritonus (jazz-popstudio) verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Tritonus Vzw (jazz-popstudio) treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.