Schooljaar 2023-2024

Uw inschrijving wordt bevestigd via mail. U ontvangt een schrijven met concrete informatie over de stage en betalingswijze.

Inschrijving Zomerworkshop

Workshop

Gegevens

Tot slot

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze lessen of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan heeft Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Vzw Tritonus alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Vzw Tritonus (Jazz-popstudio), zal Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer.
Sending