Schooljaar 2024-2025

Je inschrijving voor het vrijetijdsprogramma gebeurt als volgt:

  1. Eerst vul je online het inschrijvingsformulier in.
  2. Je meld al je mogelijkheden tijdens de week aan waarop je les zou kunnen volgen.
  3. Vervolgens wordt je gecontacteerd om je inschrijving te vervolledigen en ontvang je een afspraak voor jou eerste les. Dit kan door zich persoonlijk aan te melden of via mail.
  4. Betalingsformaliteiten: het lesgeld moet betaald zijn voor aanvang van de eerste les.
  5. Indien je niet direct een plaats vind kan je vragen om op de wachtlijst te komen staan.
Inschrijving Vrijetijdsprogramma

Praktijk

Maak uw keuze uit één van de modules

Theorie

Lessen

Gegevens

Tot slot

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze lessen of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan heeft Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Vzw Tritonus alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Vzw Tritonus (Jazz-popstudio), zal Vzw Tritonus (Jazz-popstudio) u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer.
Sending