De lessen waarvoor u bent ingeschreven kunnen niet meegenomen naar een later periode buiten de periode waarvoor was ingeschreven. Enkel lessen die door ziekte (mits voorlegging van doktersattest) zijn gemist, zullen in samenspraak met de docent worden ingehaald. Dit geldt niet voor de groepslessen.

Indien de docent afwezig was gedurende de lessen, dan zullen deze lessen wel worden ingehaald na overleg met de student.